Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

6th February 1778


transcription

[6th February 1778]
6

gepasseerde nagt wat geregend. desen morgen slappe weste wind bewolkte lugt, ging na strand, alles stel en klippig so ver sien kon strekte het strand west en wierd nog steilder met krantsen, een uur west, van vermaak liep de sitse camma in zee.
[in margin:] sitse camma een klein beekje dat uit het einde der bergen komt
moest over de hoogte langs strand ryden. alles gras, dat breed en wreed begon te worden. de inwoonders seggen dat als hun vee een heel jaar duingras eet zy de tering ziekte krygen niet vet wordende dode kalvers krygen en sterven dog omtrent drie maanden, het zelvde wanneer in het jaar naar suuragtige weide moeten gaan.

[page 38]
om gesond te blyven. ging van de weduwe vermaakt omtrent agt uren west aan over de hoogte so dat altyd het strand onder my sag, dat hoe langer hoe steilder en klippiger wierd, ook begonnen de houtbossen, in de kloven by de bergen en aan zee, na eenige rivieren of liever diepe beken, die uit die keten bergen komen gepasseert te hebben, quam aan eene, welkers steille krantsen 7 a 800 voeten diep my het verder gaan beletten
de bossen vermederen van langssamer hand. peilde het strand nog west, dus is de kaart van kloppenberg fautief. hiete dese rivier steile krants rivier. ging noord ten oosten drie uren aan; door de voorn: vlakte passerende de keten bergen. in een klein uur dooor een tamelyke goede kloof caree douw genaamt, de horde hottentotten, die hier in vorige tyden gewoond hebben, heten sig á ćaree. het is arriveerde op de plaats van enen bauwer, in de Cromme rivier district, myn wagen arriveerde eerst een uur na my. hebbende de weg zeer modderig gehad. dit district legt tussen twe regels bergen en is omtrent een uur breed, kleigrond, strekt oost en west. de regel bergen die aan het begin der lange cloof begint eindigt tegen over sitse cammas berg, en is deselve in alles gelyk. het is van daag stil dampig en zeer heet geweest. sag enige elanden en oerebies, en ene buffel.

translation

[6th February 1778]
6

Rained a little last night. A weak west wind this morning, cloudy sky.
Went to the beach, steep and stony everywhere. As far as I can see the shore stretches west and becomes even steeper with cliffs. An hour west of Vermaak the Tsitsikamma runs into the sea.
The Tsitsikamma is a little brook that comes from the mountains. I had to ride over the hill next to the beach; it was grassy everywhere and began to become wide and rough. The inhabitants say that if their cattle eat dune-grass for the whole year they get the consumptive sickness: they do not become fat, throw dead calves and die; but in order to stay healthy they must go away from the same to sour meadows for a about three months in the year.

[page 38]
From the widow Vermaak we went about eight hours westward over the hill so that I always saw the shoreline below me and the further I went the steeper and stonier it became. Timber forests also began to appear in the kloofs, on the mountains and up to the sea. After I had passed some rivers, or rather deep brooks, which come from the chain of mountains, I came to one with steep cliffs, seven to eight hundred feet deep, which prevented me from going any further. The forests were also increasing slowly. Took bearings on the shore which is still west; thus Cloppenburg's map is inaccurate. Called this river Steilkrans River. Continued north by east for three hours across the aforementioned plain, crossing the chain of mountains in less than an hour through a fairly good pass, called Caree Douw. The tribe of Hottentots who lived here previously called themselves A Caree.’ Arrived at the farm of a certain Bauwer in the Kromme River district, my wagon arriving only an hour behind me having had a very muddy road. This district lies between two lines of mountains and is about an hour wide with clayey soil and extends east and west. The line of mountains which begins at the start of the Langekloof ends opposite the Tsitsikamma mountain and is the same as that it in every respect. It has been calm, humid and very hot today. Saw some eland and oribi and one buffalo.