Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

5th February 1778


transcription

[5th February 1778]
den 5

forse weste wind mistige lugt. dese twe winden regeren hier meest, vlak oost en dan west. vertrok west [word cancelled] aan, door grasige lage ruggen, hier en daar lage bossen. zandgrond met swarte aarde doormengt. na anderhalf uur kwam op de plaats van enen schepers, drie kwartier van zee. reed na strand, z:z:w: tot by de dageraats rivier, die nu niet uitliep. hier was de schuit van tys fiereman op strand geset. het strand hier weder west aanschietende, en uitgenomen weinige plaatsen alles steil en klippig, zodat de hoogte weder op westwaards aanging passeerde naar een groot uur de plaats van enen oosthuisen, daarna enen schalkwyk, en arriveerde op de plaats van de weduwe vermaak in de sitse Cammas vlakte. alles het zelvde terrein. de cours west vyf uren distantie. sag hier dat de bergen die omtrent Caap anguillas beginnen en langs baay fals franshoek rode sand, swellendam etc. aanlopen hier twe uren vandaan noord noord oost eindigen, latende een tamelyk vlak grasveld van omtrent drie uren brete tussen de zee en deselven, zy zyn hier nog tamelyk hoog dog en eindigen kopsgewyse. alles irreguliere klippen de duinen of liever hoge ruggens syn hier zeer hoog, vooral een in het westen een uur van hier, die hoge duin hiete. met den avond gong de wind leggen.

translation

[5th February 1778]
The 5th

Brisk west wind, misty sky. These two winds, one straight from the east and the other west, have the sway here. Departed westward over low, grassy ridges with low woods here and there. The soil was sandy mixed with black earth. After an hour and a half reached the farm of a certain Schepers, three quarters of an hour from the sea. Rode south south-west to the shore as far as the Dageraats River which is not flowing out now. Here Tys Fiereman's boat was drawn up on the beach. The shore here again extended westwards and except for a few places was everywhere steep and stony so that I once more went westwards up the hill. After a good hour I passed the farm of a certain Oosthuisen, and after that a certain Schalkwyk's, and arrived at the farm of the widow Vermaak on the Tsitsikamma plain. The same terrain everywhere. The route was west, a distance of five hours. Saw here that the mountains which begin about Cape Agulhas and which run along False Bay, Franschhoek, Rodezand, Swellendam etc. come to an end two hours from here in the north-north-east. A fairly flat grassy veld about three hours wide lies between the same and the sea. The mountains are still fairly high here and end in koppies, all with irregular rocks. The dunes, or rather high ridges, are very high here, especially one in the west, an hour from here, which I called Hogeduin. The wind dropped in the evening.