Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

25th October 1777


transcription

[25th October 1777]
25
vertrokken s'morgens na de rietvaley. vonden de rivier veel hooger, dog nog passabel, wordende door onse vrienden vergeselschapt.

[in margin:] hadden een osse wagen zestien ossen drie paarden en vyf hottentotten by ons.

vonden alles tot onse reis gereedt. aten aan de rietvaley, en vertrokken, na Coetsters valey een en ½ uur oost van de post langs de bergen. passeerde de buffeljagts rivier, twe malen dog de twede reis in twe spruiten. da passeerden zeer vrugtbaare valeyen, met excellente kley grond, langs de hooge rug dewelke hier digt aan de grote keten bergen uitspringt. arriveerden in sterke regen. hier was een paarden stoetery en het graan stond zeer welig.

den 25

[hette smorg: om agt] [s’middags 12] [s’avonds ses] [en agt uur]
[blank] 65 59 [blank]

sterke regen n weste frisse wind. koel weer

examineerde een hottentottin, vond dat de labia van de vagina, lang waaren en van een driehoekige gedaante en twe klappe een duim lang
de opening van de vagina iets bedekken, hadde in het geheel geen haar.

translation

[25th October 1777]
25

Temperature. 8 o’ clock in the morning noon 6 o’clock in the evening and 8 o'clock
[blank] 65 59 [blank]

Thermometer: noon 65 – 6 o’clock in the evening, 59. Heavy rain, fresh north-west wind. Cool weather.

Examined a Hottentot woman. Found that the labia of the vagina were long and of a triangular shape, one inch long; in two pieces. They slightly cover the opening of the vagina; absolutely no hair.

Departed in the morning for Rietvlei. Found the river much higher but nevertheless passable. Our friends accompanied us. Found everything ready for our journey. We had an ox-wagon, sixteen oxen, three horses and five Hottentots with us.

We ate at the Rietvlei and departed for Coetsersvlei one and a half hour's east of the post along the mountains. Crossed the Buffeljagt River twice, the second time over two streams. Passed very fertile valleys with excellent clay soil alsonside the high ridge which protrudes here from the great chain of mountains. Arrived in heavy rain. There was a horse-stud here and the grain was very luxuriant.

Heading