Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

1st August 1779


transcription

[1st August 1779]
1 augustus

term: 66 - 80 - 60 de barometer gaf 450 voeten
schoon warm weer ooste wint.

pinar reed met zyn hottentotten op de jagt. vertrok met deselve coers en arriveerden na drie uren rydens. het zelvde terrein. by Camaggas riviertje. met brak water. daar uitspanden. met den donker blafte de honden sterk; deed een schoot, in het geval het een leeuw mogt zyn. vernam niets verder.

translation

[1st August 1779]
1st August

Thermometer: 66-80-60.
The barometer indicated 450 feet.
Fine warm weather. East wind.

Pienaar rode out hunting with his Hottentots. I departed in the same direction and after travelling for three hours, same terrain, arrived at the little Cammaga River with brack water, and outspanned. At nightfall the dogs barked loudly. Let off a shot in case it might have been a lion. Heard nothing further.