Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

2nd August 1779


transcription

[page 10]
[2nd August 1779]
2

sterke oostewind die met de son omliep en met den avond stil wierd term 60 - 80 - 68.

vertrokken eerst een uur west op om een hoogte daar na deselfde cours sagen veel oliphants mist en vars spoor, met een dat byna rond was 17 duim groot. sag veel zebra, elands, gemsbok (pasan) en harte beest spoor, ging op de jagt dog sag niets. Pinar sond een van zyn hottentots die ons een elands bul wees die hy gisteren geschoten had. slagten hem af en namen het vlees mede, vertrokken verder n:w: aan en kwamen met den avond in een cloof daar een nu droog riviertje afging volgden dese cloof langs een moejelyk pad, moesten om de donkerheid uitspannen, hiete dese cloof de voorsigtige Cloof, omdat ik het pad overal vooruit aanwees, en uit vrees voor omslaan liet uitspannen schoon ik gaarn wat verder geweest was, vermisten myn paarden in den donker, vong vandaag een dier dat een veldmuis geleek, hiete hem oliphants muis omdat hy een seer beweegbare lange slurp snuit had
hy had gene tanden boven voor in de bek, en ses beneden en onder en boven platte kiesen. dit was eene jonge muis vond ene volwassene die twe boven en twe onder incisiven had de ondersten gongen tussen de oversten
agterpoten wat langer dan de voorsten, en vyf singuliere nagels aan ieder poot. hy was seer geswint. vandaag alweer het selfde terrein. hebben ses uur gereden. meest op een vlakte. vind de hoeken der heuvels overal egaal. sond met de maan twe hottentotten agter het paarde spoor. pinar was met zyn volk agter de oliphanten gereden.

translation

[page 10]
[2nd August 1779]
2

Strong east wind which veered with the sun and calmed down at evening.
Thermometer: 60-80-68.

We departed first in a westerly direction riding for an hour around a hill; hereafter the same route. Saw much elephant dung and fresh tracks, one of which was almost circular and 17 inches wide. Saw many tracks of zebra, eland, gemsbok (pasan) and hartebeest. Went hunting but saw nothing. Pienaar sent one of his Hottentots who took us to the eland bull he had shot yesterday. Butchered it and took the meat along with us.
Departed north-west again and in the evening came to a kloof where a small river, now dry, runs. Followed this kloof along a difficult track. Had to outspan because of darkness. I called this kloof the Voorsigtigekloof because I had to scout out the track ahead the whole way and from fear of overturning had them outspanned when I would rather have gone further. Lost my horses in the dark. Caught an animal today that looks like a field mouse. Called it elephant-mouse because it had a long, very flexible trunk or snout. It had no front teeth in the upper jaw but six in the lower and had flat upper and lower molars. This was a young mouse. Found a fully grown one that had two upper and two lower incisors. The lower ones fitted between the upper. Hind legs somewhat longer than the forelegs and five separate nails on each paw. It was very nimble.
The same terrain again today. Rode for six hours, on flat ground mostly. Find the angle of the hills uniform everywhere. With the rising of the moon sent two Hottentots to follow the tracks of the horses. Pienar and his company have ridden after the elephants.