Journals

Third Journey (MS 107/2)

7th December 1778


transcription

[7th December 1778]
7

ging op de bergen tussen de ko en de hexerivier en goudeni streek boven op een grote vlakte, waarop veel zebra spoor vond. wierd byna flaauw op de top. de klippen van de natuur der tafelberg ook vele kruiden als deselve baromet op de berg 25 ­ 2. boven term 65. term: onder 70 peilde de toit cloof w ½ z bastiaan C. w t n elands C w t n 4 g n goudeni het midden w brand valey de wit w t z franse hoek C daar by daniel de cok z:w: t. w: hexe riv: n n w 4 gr n wouter de vos. de straat n t o 2 gr n: rode zand W:n:W: begin der swarte berg n:o: ½ n.
schoon weer iets deisig w: wind fris op de berg.
Son onder term: 75
Ćharie hiet de wortel daar de hottentotten hun honing bier of goideni van maken. komt van de namacquás en word duur by hen gehouden

translation

[7th December 1778]
7

Went up the mountains between the Koo and the Hex River and the Goudini region, with a large plateau at the top with much zebra spoor. Nearly fainted at the top. The rocks are the same nature as at Table Mountain; many herbs the same. Barometer on the mountain 25 inches and 2 tenths. Thermometer 65 degrees at the top; 70 below. Took bearings on: Du Toit’s Kloof, west half south; Bastiaankloof, west by north; Elandskloof, west by north, 4 degrees north; Goudini (the middle), west; Brandvlei (De Wit), west by south; Franschhoek kloof at Daniel de Kok, south-west by west; Hex River, north-north-west, 4 degrees north; Wouter de Vos at De Straat, north by east, 2 degrees north; Rodezand, west-north-west; beginning of the Swartberg, north-east half north.
Fine weather; somewhat hazy; west wind, fresh on the mountain. At sunset thermometer 75 degrees
C’hari is the name of the root from which the Hottentots make their honey-beer or goideni. Comes from the Namaquas and is valued highly by them.