Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

9th February 1778


transcription

[9th February 1778]
9

sterk gedawt seer heet z:o: weinige lugtjes. had sware pyn in de keel en zeer onlustig. dronk zeer veel the. trok west ten noorden al door de lange cloof het zelfde terrein. passeerde naar 2 en ½ uur distantie de dode graven of moorde

[page 40]
rivier de plaats van enen stredom. sag hier verscheiden hottentots graven, men segt van de oude pokjes tyd, daar na een uur. de grote aapjes rivier, de plaats van oelofsen weer een uur kleine aapjesrivier, van stef: fereira en na anderhalf uur arriveerde en bleef op de plaats van pieter ferreyra: genaamt ongegunt aan diepe rivier, alles dese rivieren lopen uit outeniquas keten in Ćougha. schoon het zeer heet was voelde my beter. vond de wagen by ferreyra. horende dat het hier in augustus veeltyds sterk sneewt uit den n w, en w: ook z w, en z en twe drie en meer dagen blyft leggen, nam de hoogte met de barometer en vond 27d 5.t een teken dat het somtyds in lager plaatsen meer sneewt als in hoger, door een andere expositie, of nabyheid van hogere bergen. tegen den middag frisse z:o:

translation

[9th February 1778]
9

Heavy dew. Very hot with light south-east breeze. Had a very sore throat and was listless. Drank a great quantity of tea. Departed west by north, all the time through the Langkloof. The same terrain. After a distance of two and a half hours passed the Dead-mens'- graves, or Murder, River,

[page 40]
the farm of a certain Strydom. Saw several Hottentot graves here which date, I am told, from the old time of the smallpox. After this it was a good hour to the Great Aapjes River, the farm of Olofsen, and then, for another hour, on to Small Aapjes River, Stefanus Ferreira’s, and after a further hour and a half I arrived and stayed at the farm of Pieter Ferreira on the Diep River and called Ongegund. All these rivers run into the Kaugga from the Outeniqua chain. Though it was very hot, I felt better. Found the wagon at Ferreira's. Heard that it very often snows heavily in August here, coming from the north-west and west, as well as south-west and south. It lies for two or three days and more. Took the height with the barometer and got 27 inches 5 tenths, a sign that it sometimes snows more on the lower places than on the higher. This is because exposures vary or because of the vicinity of high mountains. A fresh south-east wind towards noon.