Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

6th October 1777


transcription

[pages 2-3]
[6th October 1777]
Maandag den 6 october 1777

om 9 uren vertrokken van de Caap met de heer Paterson en myn schilder. gisteren avondt omtrent 5 uren spoelde er een grote menigte tonynen op die gequest waaren, naar gedagten, in een gevegt. zy waeren 6 en 7 voet lank
myn portative barometer lekte, dus zond hem na de caap om verholpen te worden. bleven onse coers langs de tafelbergen voortzetten, arriveerden omtrent twe uren aan t goed geloof een wyn plaats behoorende, aan eenen becker, waar wy aten, en na rond gewandelt te hebben om 5 uuren naar de plaats van Pieter ecksteen, genaamt bergvliet reden, waar wy vernagten. sy leerden daar dat indien men as van hout in een kokende ketel warm water doet men er eyeren in kan koken zonder dat ze te hard worden.
[annotated on page 3:] Maandag 9 Uren themometer 62 G - mooy warm weer, weinig oostelyke wind

translation

[pages 2-3]
[6th October 1777]
Monday the 6th October 1777

Thermometer: 62 degrees Fine warm weather, light easterly wind.

Departed from Cape Town at nine o'clock with Mr Paterson and my painter. Yesterday evening, about 5 o'clock, a great number of porpoises were washed ashore that had been injured, to my opinion, in a fight. They were six and seven foot long. My portable barometer was leaking, so I sent it back to the Cape to have it mended. Continued on our route along the Table Mountain range and at about two o'clock arrived at 't Goed Geloof, a wine-farm belonging to a certain Becker, where we ate, and after having strolled around we rode on at five o'clock to the farm of Pieter Ecksteen called Bergvliet, where we spent the night. They informed us here that by putting wood-ash in a kettle of boiling water, eggs could be cooked without them becoming too hard.