Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

27th November 1777


transcription

[27th November 1777]
27

allerschoonst warm weer weinig zuidelyke wind. omtrent drie uren in den agtermiddag een sterke donderbuy, die een groot uur duude uit den n:w: met regen vlagen, waarna de wind weder z:o: ging, met enige regen, de wagen arriveerde omtrent dese tydt, van sneeuberg, spande het grote hippopotamus vel uit om te drogen zoutende het op nieuws. sonder dat, kan sulks onmogelyk om desselfs oliagtigheid bewaart worden.
maakten alles klaar om morgen te vertrekken. omtrent agt uren des avonds, weder een sterker donderbuy uit den zelfden hoek, die met forsse regen den helft van de nagt aanhield regendende het nog met z:o: desen nagt, uit de donder wolken die door de wind terug gedreven worden.

translation

[27th November 1777]
27

Most beautiful hot weather, light southerly wind. A heavy thundershower at about three o'clock in the afternoon, which lasted for a good hour having come from the north west with rain-showers. After this the wind again changed to the south-east with some rain.
The wagon arrived from the Sneeuberg about this time. I stretched the large hippopotamus hide out to dry, salting it afresh. Without doing this it would have been impossible to preserve the oiliness of the same. Made everything ready to depart tomorrow.
At about eight o'clock in the evening there was another thundershower even fiercer and from the same quarter, which continued for half the night with heavy rain. It was still raining tonight with a south-east wind from the thunder clouds that were being driven back by the wind.