Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

17th February 1778


transcription

[17th February 1778]
17

betrokken lugt, in het n:o: stil soel weer.

met laag ty omtrent twaalf uren passeerde neisena een groot uur van zee. de rivier is hier diep en omtrent sestig pas breed, by de bergen kreeg mistige regen uit den n:w: passeerde na drie uren distantie over hoogtens en laagtens, de plaats van piet ter blanche, by de koukoma rivier. moest hier een grote steilte af door een bos, en door de rivier, die nog diep nog breed was maar snel liep, waarna weder een grote los sandige hoogte over moest, na twe uren distantie, west aan, passeerde de veeplaats van enen gouw by de ruigte valey, en na een quart uur passeerde de Tsauw die vol klippen en tamelyk diep was 50 treden breed, daar na een half uur passeerde de swarte rivier, die weinig klippen dog dieper was, ook omtrent 50 treden breed, dese beide rivieren komen ook als de rest uit diezelve bergen, en formeren hier by zee een groot meer dat meest in zee uitloopt, dog in juny of july somtyds met sand toeweld, dan moet men hen by de bergen passeren. al die valeyen en monden der rivieren zyn zeer visryk.
de regen hield sterk uit den n:w: aan, en nu en dan donderslagen in de bergen. hier moest een grote hoogte over, sodat de wolken digt om my liegen en het zeer bedompt maakten, passeerde na twe uren rydens een klein diep riviertje, dat zeer begon op te swellen, diep rivier genaamt, en quam met schemerligt aan een slegte hut van enen meyer de kleine hoge craal genaamt, zynde doornat. onse cours vandaag west ten noorden, omtrent negen uren distantie, grasveld, hier en daar langs en door bossen, veel vlaktens, dog hier en daar door diepe cloven en hooge ruggens, het terrein, als in dit hele Outeniquas land gemengt de basis klei, dog digt na de zeekant meer zand.

translation

[17th February 1778]
17

Overcast sky in the north-east. Calm, sultry weather.

At about twelve o'clock, at low tide, crossed the Knysna a good hour from the sea. The river is deep at this place and about sixty paces wide. Got misty rain from the north-west near the mountains. After a distance of three hours, going over hills and hollows, I passed the farm of Piet Terblanche at the Koukoma River. I had to go down a steep slope here, through a forest and across the river which was neither wide nor deep but flowing swiftly. After this I had to cross another large hill with loose sand and after a distance of two hours going west I passed the stock farm of a certain Gouw at Ruigtevlei. After another quarter of an hour I crossed the Tsau which was full of stones, fairly deep, and fifty paces wide. I crossed the Swart River a further half hour after this, which had few stones but was deeper and also about fifty paces wide. Both these rivers, like the rest, come from the same mountains and here at the sea form a large lake that mostly flows out into the sea but is sometimes blocked by sand in June or July; and then one has to use the mountains to pass by it. All these vleis and the mouths of the rivers are very rich in fish. It kept raining heavily from the north-west and now and then there were peals of thunder in the mountains. I had to cross a large hill here and as a result I was surrounded by dense clouds which made it very oppressive. After riding for two hours I crossed a small deep stream called Diep River which was beginning to rise sharply; and as dusk was falling, , I came, utterly drenched, to the wretched hut of a certain Meyer, called the Kleinhoogkraal. Our route today was west by north, a distance of about nine hours over grassy country, here and there besides and sometimes through forests. There were many flat stretches but at some places we went through deep kloofs and over high ridges. The terrain, as in the whole of this Outeniqualand, is mixed with a base of clay but there is more sand nearing the seaward side.