Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

9th August 1779


transcription

[9th August 1779]
9

sterk gedawt en kout geweest
Schoon weer z:o: lugtje
term 48 - 60 - 50

ging na strand. zuid op al het selfde strand. schoot een dousyn flamingen die schoon tranig egter te eten zyn. kreegen styve zuidenwind met een mistbuy. keerde terug en vond de wagens nog op deselve plaats doordien de ossen weggelopen waren. hier niets te vreten of te drinken zynde. gingen met Pedro vooruit na het water soeken, vonden een gegraven klein gat ses voet in het sand, (zy zeiden door de jakhals) daar wy een weinig brak water vonden, dronken

[page 13]
hier en gaven onse Paarden uit de hoeden te drinken het strand is hier al vlak even sanderige lage duinen, met vele lage klippen ver in zee so dat men dese wal niet ver sien sal in zee. vonden het water dat aan de zee uit de grond uitsyperde, ook een wynig gras daar het aan kenbaar is anders sou men het tienmaal sonder sien voorbygaan ongelukkig die genen die aan dit strand mogten vervallen. het weinige wilt dat hier is zyn meest enige gemsbokken die sout water drinken. het water was tamelyk goed, egter leste weinig dorst en het liep met hoog water door de zee onder. ik reed met Pedro alleen na de wagens te rug met twe Calabassen water, dat onder het dorstige volk uitdeelde. bond de ossen die gekomen waren aan de wagen.

translation

[9th August 1779]
9

Heavy dew and was cold.
Fine weather; south east breeze.
Thermometer: 48-60-50.

Went to the shore, which continues the same to the south. Shot a dozen flamingos, which though oily were edible. We had a stiff south wind with a bank of fog. Returned and found the wagons at the same place because the oxen had run away, there being nothing to eat or to drink here. Went ahead with Pedro to look for water. Found a small hole dug six feet into the sand (they said by jackals) where we found a little brackish water. Drank here

[page 13]
and let our horses drink out of our hats. The shore here is all flat, the dunes smooth, sandy and low with many low rocks far into the sea, so that from far out at sea one would not be able to see the shore. We found the water that oozes from the ground at the sea, and also a little grass by which it can be recognised, otherwise one would pass it ten times without seeing it; anyone who might be stranded on this shore would be unfortunate. The little game that is here is mostly gemsbuck, which drink salt water. The water was quite good but hardly quenches one’s thirst, and at high tide it is covered by the sea. Pedro and I rode back to the wagons alone with two calabashes of water, which I shared out among the thirsty party. Secured the oxen which had come back to the wagons.