Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

2nd September 1779


transcription

[2nd September 1779]
2 donderdag.

vertrokken een uur voor son en spanden na veel sukkelens om half drie uit synde seven en een half uur geavanceerd, en een uur bezuiden daar ik brete genomen had omtrent koesaas inham.

term - 53 - 70 - 60

peilde hier, zynde een half quartier gaans van strand die buitenste hoek n:w: h:n: de kust strekkende hier n:n:w:
gepasseerde nagt wat mist regen, en frisse n:w: bewolkt desen morgen, opklarend met den middag. vertrokken twe uur voor son. z:z:o op en arriveerden na 7-½ uren rydens aan de Gowaap. myn hand nog niet beter. onse honden hadden een jakhals (vos) dood gebeten

translation

[2nd September 1779]
2 Thursday

Thermometer: 53-70-60.
Some rain and mist last night and a fresh north-west wind.
Cloudy this morning, during the day

Departed an hour before dawn and after many difficulties outspanned at half past two. We advanced by seven and a half hours; one hour south from where I took the latitude, near the Koesaas inlet.
I was a quarter hour’s travel from the shore and took bearings here on the furthest outside angle north-west half north. The coast here lies north-north-west.
Departed two hours before dawn south-south-east and arrived at the Goewaap after a seven and a half hours' ride. My hand is not yet better. Our dogs had bitten a jackal (fox) to death.