Journals

Fifth Journey (MS 107/4)

1st December 1785


transcription

[1st December 1785]
1 donderdag

liet de wagen voor dag de rodesandscloof terug doorryden na enen jan de Waal aan de leeuwe klip by de 24 rivieren, en ging om te observeren door de oude cloof, met myn jonge Castor. quamen, langs de plaats van enen lategaan de oude cloof genaamt, (welkers orange bomen ook schurft begonnen te worden) en na een uur gaans quam op de plaats de leeuwe klip een uur ten z van de 24 riv: by Jan de Waal een zindelyk en proper huisgesin
wy ondersogten den schone Orange bomgart daar de schurft al in kwam van de minste wind kant af, wy kapten enige takken af en de waal wilde myne remedies in het werk stellen

seer warm stil 82 ­ 97 ­ 88
tegen den avond z.o.

n:b: de oude cloof word sedert de niewe, met geen wagens meer gebruikt, is ook seer kwaad en klippig, (vond veele kleiaardige schistus.) aan de zyde der 24 rivieren, tussen de waal en lategaan word de keten een hoge berg die met een hoek uitschiet, en de z.w. syde van de leeuwecloof, die van het Rodesand na de 24 rievieren gaat, uitmaakt
dit water loopt een uur ten W: voorby de waal in de 24 riv:
waterschildpadden kunnen volgens seggen van Juffer de waal 8 dagen leven na dat men hen de kop afgesneden heeft om hun bloed, (het geen voor tegengift gebruikt word,) op te vangen.

translation

[1st December 1785]
1 Thursday.

Sent the wagon back through the Rodesand Kloof before daylight. I went as far as a certain Jan de Waal, at the Leeuweklip in the 24 Rivers. I and my boy Castor went through the old kloof to take observations. We passed the farm of a certain Lategan called the Oudekloof. (The orange trees here were also beginning to get scabby). After an hour’s going we came to Jan de Waal’s farm Leeuweklip, an hour to the south of the 24 Rivers. Jan de Waal's is a neat and cleanly family. We investigated the fine orange orchard where the scab-disease had already arrived, from the side with the least wind. We cut off several branches. De Waal wants to put my remedies to work.

Very hot. Calm. Thermometer: 82-97-81.
Wind south-east toward evening.

N.B. Since the new kloof no wagons use the old one. It is very bad and stony. (Found much clayish schist). To one side of the 24 Rivers between De Waal and Lategan the mountain range becomes a single high mountain with a prominent spur shooting out towards the south-west Leeuwekloof which runs from the Rodesand to 24 Rivers. I observed that this stream flows for an hour’s distance west past De Waal’s to the 24 Rivers. According to Mrs de Waal, turtles can live for eight days after their head has been cut off to collect their blood (which is used as an antidote).