Journals

Fifth Journey (MS 107/4)

18th December 1785


transcription

[18th December 1785]
sondag den 18

vertrokken met den dag te voet strand lang n n o op volgens de peiling in de tabellen en kwamen na drie uuren al sand strand met hier en daar tamelyk hoge duinen waarop hard stekelig gras als in holland tot aan de soute cloof fontein van enen Schalkwyk.

Sond
mistig iets n: wind die met son om liep. en stil wierd
term 70 ­ 80 ­ 75

[page 18]
de wagen reden binnen door langs de duinen. en had het warmer na nog anderhalf uren staken de sogenaamde platte berg over en arriveerde na een uur gaans op de plaats van dirk jacobus coetse aan de verloren valey die tot daar toe al uitgedroogt was. vond Gerrit Smit met Jacobus Coetse aan de oversyde leggen vissen.

[page 18a]
lieten een soutpan met goed sout aan onse linkerhand leggen, n b de hoek was te ver om. en te klippig.
hier woonde alleen een oude slaaf in een slegte hut, en is dit een vee en visplaats.
er waren duisenden van water vogels omtrent de valey waarvan er enige lekkere eenden schoten.

translation

[18th December 1785]
Sunday the 18th.

At daylight departed on foot along the shore north north east, according to the bearings in the tables, and after three hours along a sandy beach with here and there fairly high dunes on which hard prickly grass as in Holland, came to the Soutklooffontein of a certain Schalkwijk.

Sunday
Misty. Somewhat northerly wind which veered with the sun and then dropped.
Thermometer: 70-80-75

[page 18]
The wagon travelled on the landward side, along the dunes. It was hotter. After an hour and a half we had crossed the so-called Platteberg and after an hour’s travel we arrived at the farm of Dirk Jacobus Coetse at Verlorenvlei which was dried up as far as that point. Found Gerrit Smit and Jacobus Coetse fishing on the other side.

[page 18a]
Passed a saltpan with good salt on our left.
NB. The corner was too far to go around and too stony.
There is only an old slave living here in a broken-down hut. It is a stock and a fish farm.
There were thousands of water-fowl around the vlei, from among which we shot some delicious ducks.