Journals

Third Journey (MS 107/2)

16th January 1779


transcription

[16th January 1779]
16

90 0
78 40
11 20
20 56
**32** **16**

18 gr ½ nw:

frisse z:w: die hier sterk waayt ook wel de z:o: schoon weer term 66 - 86 -72
kon de zee hier horen ruischen.
van van zyl tot de garie of groteriv: al langs de strand kand daar enig water is 12 boere plaatsen waar van 5 getroude. tussen oliphants riv en lange valey ook lage ruggens vlak.
enig tamelyk hoge losse bergen [in margin:] eene by ratelklip noemde de drie broers om hun 3 punten. die als het here logement en lange valey schenen.

Warm weer stil in den morgen term.
dese lange valey heeft 5 plaatsen strekt n:w: komt van het gebergte by swart baas kraal. stuit tegen de duinen is daar zout en droogt geheel uit. heeft als alle valeyen kleine water schild padden welkers bloed men tegengift rekent zy kruipen in de droge tyd in de grond en worden zomwylen uitgeploegt. dog lopen aanstonds voort.

[in margin:] hier plagten somtyds 150 oliphanten in een trop te zyn komen enige nog jarelyk om het water. zyn meest dood. of. namacqua land in en door gevlugt
seer warm de zee wind kwam tegen middag
term 68 ­ 92 ­ 73.

[page 37]
peiling van de lange valey berg agter w: louw piquet berg punt z:z:o: 4 gr: z: verloren valey boven punt z. oliphant riv bad z. o. t o 2 gr. o: maskamma hoek n:n:o 2 gr. o: oude van zeil Noord.
[in margin:] bidouw hoek of wind hoek n: t o ½ o
here logement n: t o: 2 gr o: Swart baas craal z:o: t o: 2 gr o rhinoster hoek z:o: kruis z:z:o: ½ o: lange valey eind n w t w 2 g w. berg valey z:z:o: ½ o:
bevond door een welgaand orlogie dat op de berg het compas maar 11 gr: n:w: miswees. de berg 1500 voet hoog. klommen met veel moeite de berg af.
vond een groot stuk dassenpis, dat op zulk een manier zat dat ik niet denk dat het pis is.

translation

[16th January 1779]
16

90
Latitude 78 40
11 20
Declination 20 56
**32** **16**

Error 18 deg.½ north west

Thermometer 66 degrees to 86 degrees to 72 degrees Fresh south west wind which blows strongly here, also the south east Fine weather. Can hear the murmur of the sea here.

From Van Zyl’s along the sea shore to the Gariep or Great River there are twelve farms, five of them with married famers, along the shore side wherever water is to be found.Between the Oliphants river and Langevlei there are also, flat ridges. There are some fairly high mountains lying on their own that look like the Heenrenlogement and Langevlei (one at Ratelklip, I called the Three Brothers on account of its three peak)

Hot weather. Calm in the morning. This Langevlei has five farms and reaches to the north west. It starts on the range at Swartbaas Kraal and extends as far as the dunes. It becomes salty and completely dried-up there. Here as in all the marshy valleys there are small turtles the blood is reckoned to be an antidote for poison. They creep into the soil in the dry season and sometimes are ploughed up, but walk on at once.
Here sometimes a herd of 150 elephants used to come, and some still come annually for water; most have died or fled into and beyond Namaqualand.
Very hot; the sea wind started at midday. Thermometer 68 degrees to 92 degrees to 73 degrees

[page 37]
Bearings from the Lange Valey mountain behind the widow Louw: Piketberg erg peak, south south east 4 degrees south; upper end of Verlorenvlei, outh; Oliphants River Baths, south east by east 2 degrees east; Windhoe of Biedouhoek, north by east half east; Maskammahoek, north north-east 2 degrees east.; the old van Zyl’s, north; the Heerenlogement, north by east 2 degrees east; Swartbaaskraal south east by east 2 degrees east; Rhinosterhoek, south-east; the Kruis, south south-east half east; the end of Langevlei, north west by west, 2 degrees west; Bergvlei, south south east½ east.
Through the use of a well regulated watch found that the compass had an error of only 11 degrees north west on the mountain which is 1500 feet high. Climbed down the mountain with great difficulty. Found a large piece of dassie-piss the appearance of which is such that I do not think that is piss.