Journals

Third Journey (MS 107/2)

27th November 1778


transcription

[27th november 1778]
27

gepasseerde nagt stormbuyen met regen. sneeuw op het gebergte dewelke ten eersten smelt. uitgenomen de oude desen morgen bedaarder weinig wind , nu en dan een kleine regen vlaag. buffels cloof gebergte, het welk z uit het bokkeveld schiet, heeft gemeenlyk het meest regen. term 50 t 57 d t 52
de opening in de cloof, van wouter de vos z:w: ½ w de strekking der hexe rivier cloof w:z:w:
[in margin:] eene sterke fontein by de vos en een riviertje uit de geidouw of [sic] het pad na de verkeerde valey maken de hexrivier begin de weg na de straat hiet candouw en na de co de quadouw.

nog den ganschen dag storm en regenbuyen, met den avond schoot de wind westelyker. dese verandering van weer is nu met omtrent eeste quartier. de hyaena gepasseerde nagt veel gehuild.

translation

[27th November 1778]
27

Storms and showers last night. Snow on the mountains. The new snow melts first, leaving the old. A little wind, which dropped this morning. Now and then a small shower of rain.
The Buffelskloof mountain-range, which protrudes south from the Bokkeveld, generally has the most rain. Thermometer 50 -75 - 52 degrees.
The gap in the kloof is south-west half west from Wouter de Vos; the extension of the Hex River Kloof, west-south-west.

Continuing storms and rain-showers the whole day. At evening the wind veered more to the west. This change of weather takes place now, about the first quarter of the moon.
Last night the hyenas howled very much. A strong spring at De Vos’s and a rivulet of the Geidow on the road to Verkeerdevlei form the beginning of the Hex River. The road to De Straat is called Candouw, and that to De Ko, Quadouw.