Journals

Third Journey (MS 107/2)

23rd November 1778


transcription

[22nd november 1778]
22

niet beter zijnde en een proef willende nemen van de graden hette dewelke de sneeuw uit stond; en de hoogte van de bergen. sond ik schoemaker, met twe van myn hottentotten op de berg dewelke zy zeer ongemakkelyk te beklimmen. also de Stratas alle schuins liggen, vol afgebroken klippen als of de grond voor in gesakt en zy agter op gestuwt waren, na 6 uren klimmens quamen zy by de sneeuw, dewelke niet overal maar hier en daar als byeen gewaaijt lag. 45 en 6 voet diep. de natuur van de steen seer hard cos en veel quarts , ook eenige slegte kleine cristallisaties omtrent de halve berg gr 81 over de halve berg 87. omtrent tien uur vs: by de sneeuw 76.
op den middag seer helder. koele oostewind
vyf minuten lang onder de sneeuw 50 gr: weder hoog uit de sneeuw 78 op de sneeuw dog niet rakende 74. berg af omtrent half 77 byna onder 86. barometer 24 duim 2 tiendens geeft 5582.
het oog bedriegt hier seer, veel men sou de berg van hier de helft der hoogte niet geven. dus meer als omtrent 2200 voet hoger als tafelberg van de Caap. en de sneeuw was in een smeltende staat.
vooral onder dog kout voor het gevoel
om half negen s’avonds term: 75 gr. onder by de vos schoon warm weer geweest oost lugtje geen wolk aan de lugt. myne 2 oude hottentotten quamen ook weer uit de zuidelyke bergen, hebbende een nagt daar geslapen; sonder iets geschoten te hebben hier houden nog tamelyk zebraas en kwaggaas.

translation

[22nd November 1778]
22.

Not being better and wishing to test the temperature at which the snow would remain lying, as well the height of the mountains, I sent Schumacher with two of my Hottentots up the mountain, which they found very difficult to climb because the strata all lie aslant; full of broken-off stones, as though the earth had subsided in front and been pushed up from behind. After climbing for six hours they reached the snow, which was from four to five to six feet deep, not everywhere but here and there as if drifted by the wind. The nature of the rock was very hard Cos, much quartz as well as some small imperfect crystallisations. About half way up the mountain 81 degrees; beyond half way 87;at 10 o’clock at the snow 76 degrees
Very clear at midday, cool east wind; with the The thermometer gives 50 degrees after five minutes under the snow; as opposed to 78 degrees high above the snow;; near the snow but not touching it, 74 degrees; about half way down the mountain, 77 degrees; nearly at the bottom 86 degrees. Barometer 24 inches and 2 tenths, giving 5582 feet.
The eye is much deceived here. From this point one would not give the mountain half its height, that is 2200 feet higher than Table Mountain at the Cape. The snow was in a melting state, especially underneath. yet it was cold to touch. Below, at De Vos’s, it was beautiful warm weather. At half past eight in the evening the thermometer was 75 degrees A light wind from the east, not a cloud in the sky. My two old Hottentots came from the southern mountains again, having slept a night there, but without having shot anything. There are still quite a few zebras and quaggas around here.