Journals

Third Journey (MS 107/2)

12th November 1778


transcription

[12th november 1778]
den 12

son iets z:o: lugt. mooy weer term 54 - t 82 d t 70. met den mid tot s’avons fris z:w: t z. vertrok in den morgen w: 4 gr z: na aanwysing of de hoek van een berg w. ½ z. en arriveerden na 2 uur rydens aan de geelbekke fontein om brete te nemen. alwaar de wagens uitspanden van aswegen aantroffen

brete

90 0
74 44
15 16
dec.
17 48
**33** **4**

de chinees bosjeman hiete syn volk Swƞ èi
àrou hiet het nieuwe velt
[in margin:] term: neib een Cameleopardalis. hiet ook: een huis anders hiet een huis comma
zy wysen altyd met de armen en handen als zy spreken zy seggen wy zyn quaad volk komen in den nagt als wolven en hebben haair als leeuwen
van de duivel leeren zy dat toveren hy woont boven in den hemel. zy hieten hem 'noe èi: ùij de son càkare de maan
die tovenaar is is veeltyds daar sy het meest na horen of captein.

de bloed rivier komt wat ten oosten het klein roggeveld en maakt een uur benoorden de drift de voornaamste spruit der dwinka. de plattecloof na aanwysing z z o 3 gr. o
aan de westzyde daar gamka doorloop is een twe scheiding in het gebergte. ses uur gaan van hier tot door de berg. Van daar Swanepoel was 1½ uur verder als geelbek.

[page 21]
na brete neming vertrokken en na 2 uur ry arriveerden aan buffels rivier. en na vier uur heel klippig pad by de rietfontein. desen dag door een straat een half uur breet van een droog witagtig cos. laag gebergte caro gebergte dat tot kleine roggeveld met alles ruggens onder klein roggevelt genaamt, scheidende de coup by de dwinka uit. van de swarte berg kant is de rug bergen hoogst. kreeg een Cameleon vandaag.


translation

[12th November 1778]
12

Light south-east wind. Fine weather. Thermometer 54 degrees to 82 degrees falling to 70 degrees at evening. A fresh south-west to southerly wind until evening.

Departed west 4 degrees south in the morning, and took bearings on the corner of a mountain west half south, arriving at the Geelbekkefontein after a two-hour ride, where we outspanned to take latitude and came across Van Aswegen’s wagons.

Latitude:

90 0
74 44
15 16
declination
17 48
**33** **4**

The Chinese Bushman calls his people Swυ èi; the Nieuweveld is called àrou. Neib is a giraffe; it also a house, otherwise a house is called comma. They always gesticulate with their arms and hands when they speak. They say we are a vicious people, who come in the night like wolves and have hair like lions. They learn witchcraft from the devil, who lives above in the sky. They call him ‘noe èi: ùij is the sun, càkare the moon. The witchdoctor is often the one they listen to the most, or their chief.

The Blood River comes somewhat easterly out of the Kleine Roggeveld, and an hour north of the drift becomes the principal tributary of the Dwinka.
Bearings on the Plattekloof: south-south-east three degrees east. On the west side of where the Gamka runs through is a double division in the mountains; six hours travel from here to the mountain. From there Swanepoel’s was an hour and a half further than Geelbek

[page 21]
After taking the latitude, we departed and after two hours we arrived at the Buffels River; and then, after four hours on an extremely stony road, at Riefontein. Today we followed a sort of pass half an hour wide, of dry, whitish Cos. Low mountains and Karoo-mountains and all with ridges until the Klein Roggeveld, (called Onderkleinroggeveld) with the Koup ending by the Dwinka. The ridge of the mountains is the highest from the Swartberg side. Found a chameleon today.