Journals

Third Journey (MS 107/2)

12th December 1778


transcription

[12th December 1778]
12

s’morgens nog mistig uit den z:o: omtrent negen uren klaarde op reed om tien met een draay door het o t n. over de twe vee plaatsen van Joubert eendragt en sand.valey. vond in dit klippig gebergte vele kwartsbanken tussen de cos. en sommige redelyke heldere cristallen in platen. passeerde veel sand en een veeplaats van de vos. waar na met een draay door het oosten, om een sware rug na vier myl dist. regte lyn aan de straat quam. halverweg had het niet geregent. maar styf z:o: gewaay dese twe dagen.
term. 58 63: 60:

translation

[12th December 1778]
12

Still misty in the morning from the south-east; cleared up about nine o’clock. At ten o’clock rode east by north with a turn across Joubert’s two cattle farms, Eendragt and Sandvlei. In this stony mountain range found many seams of quartz between the Cos, also some reasonably clear crystals in slabs. Crossed much sand, and passed a stock-farm of De Vos. Thereafter, with a turn through the east round a difficult ridge, I came to De Straat after four miles in a straight line. It had not rained when I was halfway there, but a strong south-east wind had been blowing these two days.
Thermometer: 58 - 63 - 60.