Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

30th January 1778


transcription

[30th January 1778]
30

gepasseerde nagt mistige regen vlagen uit de z:o:. die dese morgen continueren. met den middag opklarend weer.
vertrok in den agtermiddag na de plaats van Jacob Cok, die twe uren z:z:w: van hier aan de zeekoei rivier legt, een half uur van strand. het terrein heuvelagtig grasveld, ook bosjes alles klei, uitgenomen digt aan zee
zag vele kraanen en enige harte beesten. een half uur van cok passeerd men de kleine zeekoei rivier die in de grote loopt een quartier van zee, met dit regen jaar liep de grote zeekoei rivier in zee anders stop zy op. vond op dese plaats het eerste gereguleerde huis; de druiven begonnen hier ryp te worden. sliep hier voor het eerst op een bed

translation

[30th January 1778]
30

Misty last night with gusts of rain from the south-east which continued this morning and cleared up again in the afternoon.
Departed in the afternoon for the farm of Jacob Kok which is two hours south-south-west of here, on the Zeekoei River half an hour from the shore. The terrain is hilly, grassy countryside with bushes. All clay, except close to the sea. Saw many cranes and some hartebeest. Half an hour from Kok one crosses the Small Zeekoe River which runs into the Groot Zeekoe a quarter of an hour from the sea. During this rainy year, the Grote Zeekoe flowed into the sea, otherwise it is blocked up. On this farm I found the first proper house. The grapes are beginning to ripen here. Slept in a bed here for the first time.