Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

25th February 1778


transcription

[page 48]
[25th February 1778]
25

mooy weer z:o: slappe wind.
over de grote keten bergen daar nu op een anderhalf uur by was, donder lugt. trok w n w aan reed na een half uur door de fals rivier, daarna door soetemelks, op anderhalf uur verder, daarna een uur verder cafferkuils en een uur verder vet rivier, de d alle kleine torrens, de drie laatsten lopen in caffer kuils rivier, een uur van de drift en met deselve in de inham Sebastiaans baay in zee. stak n w t n op over hoge ruggens en quam met den donker, in egipten by holtzhuisen, daar in het begin der togt over de platte cloof getrokken was.

cours n:w: t h n: seven uren. terrein het zelfde.

det wind draayde n w met den middag, zynde seer heet kregen wat donder buyen met een weinig regen van agter de keten. de bergen van swellendam en atquas cloof strekken o en w: dus fout in de caart van kloppenburg.

translation

[page 48]
[25th February 1778]
25

Fine weather, weak south-east wind. There was a thundery sky over the great chain of mountains which were now an hour and a half behind us. Departed west-north-west and after half an hour rode through the Vals River, then through the Soetemelks River an hour and a half further, then an hour further across the Cafferkuils River and in another hour the Vet River. All these are little torrents; the last three flow into the Cafferkuils River an hour from the drift and flow with the same into the sea at the inlet called St Sebastian’s Bay. Struck north-west by north across, high ridges and at dark reached Egypt, at Holtzhuisen’s, from where, at the beginning of the journey, I left to cross the Plattekloof.

Route north-west by north, seven hours. Terrain the same.

The wind veered north-west in the afternoon. It was very hot. We had a few thundershowers with a little rain from behind the mountain chain. The Swellendam mountains and Attaquas Kloof extend east and west, thus wrongly shown in Cloppenburg's map.