Journals

Second Journey (MS 107/1/1-2)

1st December 1777


transcription

[continuation of page 74]
[1st December 1777]
1sten december

gepasseerde nagt een weinig dauw, schoon weer, sliep nu zonder tent buiten, zeer heet dese dag weinig westlyke wind,

in den morgen bragt een boer de verdwaalde jongeling te rug, dewelke in den nagt by een hottentots veewagter gekomen was, die elkander niet kunnende verstaan, bang voor malkander, zamen een zeer quaden nagt passeerden.

vingen in det kleine riviertje twe mandens met vis, door een trekzegen, twederly soort lykende iets na een grote harder en de andere door de boeren een carp geheten iets na een klipvis dog had schubben. was weke vis. dog smaakte goed, ook waren er tamelyk grote krabben in. in den agtermiddag om vier uren kregen wy een donderbuy met enige regen uit den noord ten westen. dog was hoog. komende

[page 76]
over de bergen duurde een paar uren, schietende toen de wind in het zuid oosten, na gewoonte brengende eenige regen te rug
s'avonds en s'nagts zeer schoon koel weer.
de honden hebben den gepasserden nagt furieus by my geblaft zo dat enig wild gedierte by ons moet geweest zyn

translation

[continuation of page 74]
[1st December 1777]
1st December

A light dew last night. Fine weather. Slept now without a tent in the open. Very hot today, a light westerly wind.

In the morning a boer brought back the lost youngster who had come across a Hottentot herdsman during the night; neither could understand the other, each was frightened of theother, and together passed a dreadful night.

We caught two basketfuls of fish in this small stream with a dragnet. There were two sorts: one looking like a large mullet and the other, called a carp by the boers, something like a kingklip (though with scales). It was a flabby fish but tasted good. There were also some fairly large crabs. At four o'clock in the afternoon we had a thunderstorm with some rain from the north west. But it was high, coming

[page 76]
coming from over the mountains and lasted a few hours. Then the wind changed to the south-east bringing some rain back again as usual. This evening and night very fine, cool weather.

The dogs barked furiously last night near to me, so that some wild animals must have been near us.