Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

16th July 1779


transcription

[16th July 1779]
16

desen morgen. term: 44 - 66 - 60.
fris z:o: sterk gedawt en kout geweest de gepasseerde nagt.

Pinaar die gisteren morgen op de jagt is gegaan is nog niet weer gekomen. kwam met den middag, dog had niets gesien. hier omtrent lag veel oliphants mist. vertrokken na middag en arriveerden na 5 uur rydens n:n:w: aan meerhofs casteel zynde een klipholte van 15 voet diep 24 voet breed en 12 voet hoog van cos wit van kwarts delen. hier komen sig de oliphanten aan vryven. een fontein komt aan de regterhand als men na het hol siet uit en geeft tamelyk goed egter brakkig water, maar niet in overvloed. so dat een veeplaats geweest zynde van enen Warnek, dese plaats nu verlaten is tegen over des klip is aan de andere zyde van dese vlakke kom tussen lage heuvels nog een dergelyk dog kleinder hol.
vond aan de linker hand het hol ingaande, in een steen slegt uitgehouwen d:E:H:S:V:d:S: A:S: 1684 kunnende men de 16 niet ter deeg sien. dit betekent de edele heer simon van der stel. mogelyk adriaans soon; synde die Gouverneur na de koperbergen anno 1684 gereist. hier was een grote swerm byen boven in de klip krants, dog de honing was uitgehaald.
myn hond keiser hield een yservarken staande, liep er met een stok na toe terwyl het al donker was, dog kon er niet schielyk genoeg by komen, en hy raakte weg. de hond niet gekwetst.

translation

[16th July 1779]
16

Thermometer: 44-66-60.
Strong south east wind. There was a strong dew and it was cold last night.

Pienaar, who went hunting yesterday morning, has not yet returned. He came back in the afternoon but had seen nothing. Much elephant dung lying around here. We departed in the afternoon and arrived at Meerhof's Castle after travelling for five hours north north-west. It is a rocky cavity, 15 ft deep, 24 ft wide and 12 ft high, of Cos-sandstone, white from the pieces of quartz in it. The elephants come here to rub themselves. Looking at the opening there is a spring at the right. It has quite good but rather brackish water, not in abundance. so that although the stock farm of a certain Warnek was here, it has now been abandoned. Opposite this rock, on the other side of this shallow basin between low hills, there is a similar but smaller cave. Going into the cave, I found at left badly chiselled on a rock: “d: E:H:S:V d: S:, A.S. 1684”. The 16 is hard to make out. This is the Honourable Simon van der Stel, possibly the son of Adriaan, this governor having travelled to the Koperbergen anno 1684. There was a great swarm of bees in the rockface above; but the honey had been removed.
My dog Keizer kept a porcupine at bay. I went after it with a stick but it was already dark and I could not get close to it fast enough and it got away. The dog was not hurt.