Journals

Fourth Journey (MS 107/3/1-2)

13th November 1779


transcription

[13th November 1779]
13

betrokken lugt nu en dan sonneschyn koel weer iets regendroppelen met den morgen
weste sterke wind die met agtermiddag z:w: en fors was. gepasseerde nagt niet koel geweest, dat wel kwam also ik sonder jas heb moeten in het open veld leggen synde het volk nog niet gekomen;

hoorde gisteren en vandaag veel tover docter snorken, zynde er enigen siek in de kraal, het was als of zy zulks van tyd tot tyd deden even als wy medicynen innemen, en het gesnork kwam veel overeen als of men op sekeren afstand van een duivehok sliep daar de duiven gedurig kirren. ons volk kwam agtermiddag, sy hadden een buffel, rinoster en twe zeekoeien geschoten, en dit had hen doen terug blyven, krygende men een hottentot niet ligt van een geschoten wild, dese kraal had ook een hartebeest door de leeuw geslagt gevonden, en bragten het vlees met grote vreugde na de craal.
vertrokken omtrent vier uren en sliepen, op de plaats daar wy de optogt reis geslapen hadden.

[page 24]
noemde dese plaats na de major gielquin, gielquins eilande. sagen een plaats daar de leeuw een hart geslagt had, en veel leeuwe spoor. men vind in dit velt hier en daar tussen de harde vuurklippen, kalkaartigen. gaf de geissiquas die met ons geweest zijn enige presenten, en een granadiers muts aan eiheep. die swarigheid maakte om die te accepteren, uit vrees voor syn volk, dus heeft een oudste of kawkawp weinig gesag, als of hy door die muts te veel gesag sou hebben. hy nam die egter aan en wilde met ons gaan tot de wagen.

translation

[13th November 1779]
13

Overcast sky. Sunshine now and then. Cool weather. Some raindrops in the morning.
Strong west wind that turned south-west in the afternoon and was brisk. Was not cold last night; this was fortunate since I had to sleep in the open without a coat the party having still not arrived.

Yesterday and today heard much snorting of witch-doctors there being some sick people in the kraal. It was as if they did this from time to time in the same way we take medicine. The snorting greatly resembled the sound heard when sleeping at a certain distance from a dove-cot, where the doves are continually cooing.
Our people arrived in the afternoon. They had shot a buffalo, a rhinoceros and two hippopotamus and this caused them to stay behind it being not easy to get a Hottentot away from shot game. This kraal also found a hartebeest that had been killed by a lion, and they brought the meat back to the kraal with great rejoicing.
Departed about four o’clock and slept at the place where we had slept on our outward journey.

[page 24]
Called this place Gilquin's Isltand after Major Gilquin. Saw a place where lion had killed an antelope and many lion tracks. Here amongst hard flint-stones of this veld one finds calcareous patches. Gave the Geisiquas who had been with us some presents and to Eiheep a Grenadier’s cap. He made some objection to accepting this from fear of his own people: thus an elder or Kawkawp has little authority; it was as he would have to much status from the cap. However he did take it and wished to come with us to the wagon.