Journals

Fifth Journey (MS 107/4)

8th December 1785


transcription

[8th December 1785]
8 donderdag.

vertrok met een paarde wagen van agt paarden van Ras, met den morgen, reed na een uur door, de sand drift by eenen Visser door bergrivier die byna hier droog was. reden om het sandrige pad langs linker oever van die rivier die oneindige bogten heeft (de osse wagen was regt door het veld gereden)
en quamen na twe uren by eene Weduwe brand, passeerde eerst weder een sandrift door de rivier. daar Capteins cloofs water in berg rivier loopt.
dog bleven al aan de linker oever. waarna twe uren by de hase Craal, plaats van jan losper, daar Swartlands Soute rivier in bergrivier loopt, na een half uur rydens kwamen aan Jantjes fontein daar wy de Wilgenbos drift seer gemakkelyk en ondiep passeerden,(dog in het opryden een paard over het ander vallende viel de wagen byna om)
na een half uur langs de regter oever gereden te hebben kwamen na 7 uur rydens op de plaats van Melk.

warm westelyk lugtje
term 78 ­ 94 ­ 80
op melks plaats z.o. sterk die wind begind hier weder fris op te waayen dog begind meest ten een uur na den middag en gaat meest met son slapen, dog niet altyd wayende over dese sanderige vlakte meest in den beginne seer warm

n:b: tot by ras komen somtyds de zeekoeien.
of liever na myn gedagte het rivier Varken.

vele vliegen.

vongen vis in de rivier en baden
palmoggels genaamt week en gratig.

translation

[8th December 1785]
8 Thursday.

Departed from in the morning with a horse-wagon with eight and after an hour rode through the sand drift on the Berg River at a certain Visser’s. It was almost dry. Because it was sandy we had to travel on the left bank of the river which has endless bends. (The ox-wagon travelled straight across country).
After two hours we reached a certain Widow Brand, having first passed another sandy drift in the river where the water from the Kapiteinskloof runs into the Berg River, keeping always to the left bank of the river until we reached in two hours Haasekraal, the farm of Jan Losper [Loubser] where the Swartland Soutrivier runs into the Berg River. Riding on for half an hour we arrived at Jantjes Fontein where we crossed by the Wilgenbosdrift, an easy crossing because it was very shallow; though in riding up out of it one horse fell over another almost overturning the wagon. After riding for half an hour along the right bank we arrived at Melk’s farm, a seven hour’s ride in all.

Hot westerly breeze.
Thermometer: 78-94-80.

On Melk’s farm a strong south-east wind.
Here it starts to blow freshly once more but generally begins an hour after midday and usually dies down at sunset. But not always because the wind blows across this sandy plain at the start of day as well.
Very hot.

NB. Hippopotamus sometimes come as far as Ras’s farm. Or rather river pigs, in my opinion.

Many flies.
We caught fish in the river and bathed.
The fish are called palmoggels, they are soft and bony.