Journals

Fifth Journey (MS 107/4)

12th December 1785


transcription

[12th December 1785]
12 maan

gingen met een schuit op de zeekoei jagt, roeiden van hier alle onnoemlyke bogten van bergrivier op tot aan de plaats van Melk sonder iets als vars zeekoei spoor te zien. (aten aan de namacqua drift) liet by Melk de wagen op pakken, en hem dien avond na doorn fontein ryden om met den morgen na berg rivier mond midden in St helena te ryden, sullende ik met losper met de paarde wagen daar na toe ryden. gingen te voet na lospers plaats te rug

term 76- 88 -80

namaqua drift half weg
tussen melk en losper
drift hiet men hier daar het vee aan de rivier kan komen om te drinken.
hier is ook nog leeuwe, liefhebbe
en tegen over doorn fontein schuitjes drift.

translation

[12th December 1785]
12 Mon.

We went hunting hippopotamus by boat. From here we rowed upstream through all the innumerable bends of the Berg River to Melk’s farm without seeing anything like fresh hippopotamus spoor. (We ate at Namacquasdrift).
At Melk’s we had the wagon loaded to travel to Doornfontein this evening in order to be at the mouth of the Berg River (the middle of St Helena Bay) by the morning. I shall travel there in the horse-wagon with Losper. Returned to Losper’s farm on foot.

Hot. Good weather. south-west breeze.
Thermometer 76-88-80.
Namacquasdrift is half way between Melk and Losper.
Here they call a drift a place where cattle can get to the river to drink. There are still Leeuw-, Liefhebbe- and, opposite Doornfontein, Schuitjesdrift.