Journals

Appendix: MS 107/3/1/2


transcription

[Loose sheet contained within the first notebook of the fourth journey (MS 107/3/1), containing notes on Le Vaillant's giraffe.]

Barend Vrije heeft de Camelopardalis van Vaillant geschoten. hy is maar even over de grote rivier geweest hebbende de honden van Barend vrye, het Cameelpaard stil gehoude tegen den middag. en heeft Vailant barend vry's paard voor Cameel genomen, en daar na toe gekropen was hem byna voor een Cameel doodgeschoten, en heeft Vailliand nooyt geen levendige Camelopardalis gesien en was die Cameleopardalis kleiner als de myne som y pinar seide die by beiden geweest is.
Klaas bastert versekert dit ook, en segt dat vailliant hem selfs niet dood gesien heeft veel minder gemeten, en niet als mogelyk van verren, toen hy levendig was gesien heeft dog dat hy hier nog niet voor in kan staan, dat toen barend vry het cameelpaart te paard gejaagt heeft is valliant om de hitte agtergebleven en terug gekeerd dat het dier een oude, en so als claas sogt het hiet (verpotte, koei) was, hebbende claas met drie andere hottentots het in barend vrys en swanepoels presentie afgeslagt en het den anderen dag het over de rivier by valliant te rug gebragt.
en klaas segt dat het op verre na so groot als de myne, die hy ook heeft helpen afslagten was. sijnde de myne ook een bul en met swarte vlakken.

translation