Search

Map of Table Bay and Robben Island

[Around Robben Island:]
Rotsen

Rotsen & Schulpen

Zout klip

Speel Klip

de Walvis

De Franse Kelder

Voogel Klip

Klijne Baaij

de Baaij Bakoven

het robben Eijland

Vlaggemans huijsje

[Between Robben Island and the Coast:]
Zand en Schulpjes

Fijn Zand

Goed Fijn Zand

Fijn Zand met Schulpjes

hier heeft men goed fijn zand

Rotsen

Rotz

de klijne rheede voor minder diep treedende Scheepen goede Grond
deese Groote Rheede voor Swaare Scheepen zijnde de Grond over al zeer goed om te ankeren

[Coast from North to South:]
Losperts Baaij
met moij weer kan men hier aan de wal komen

hier zoude het zeer gevaarlijk zijn de wal te naderen

Langs dese geheele Strekking is de Grond heel goed zijnde Fijn zand gemengt met Klijne Schulpjes

Van hier of van Jan Biesjes Kraal af tot op 5000 Toises Noordelijker af tot S is het mooglijk om met moij weer te Landen, dog om te reembargeren is niet doenlijk

de oude Mond

Jan Biesjes Craal

Kerk

Rots

Grauw Fijn Zand

Zand met Steentjes gemengt

Fijn Zand met Keezel Steenjes

Zand met Schulpjes gemengt

Zeer Fijn Zand

Fijn Zand van onderscheide Coleuren

Fijn zand een wijnig Bruijn agtig

Fijn zand gemengt met Steenjes

Rotsen en vuijle Grond

Fijn zand

Fijn zand dat zeer wit is

Goede anker Grond voor Klijne Scheepjes

over al binnen deese gestippelde Lijn is goede Grond

de Groote Rheede alwaar men over het geheel genomen een goede Anker grond vind hier vind men niet dan Slegte en vuijle Gronden

de Ordinaire Rheede alwaar overal goede Zand gornd gevonden

Goede Anker Grond [bij het hedendaagse Mouillepunt]

de Bank

rogge Baaij

om deese Geheele streek kan men op 100' uijt de wal vijlig ankeren

Schaal van 2000 Toises

Plan van de Tafel Baaij van Cabo de Goede Hoop

de oude Mouille

Batterij Chavonnes

Batterij Amsterdam

de Caab de Goede Hoop

Het Casteel

F. de Knokke

Zoute Rivier

Het Paerden Eijland

Den Leeuwen Berg

de Klijne Mouille

het Societijts Huijs

van Camps Baaij

Object data

  • Place: Cape of Good Hope
  • Date: After 1786
  • The map is copied from that of François Duminy made as part of his hydrographic survey of 1786-87: see Brommer 2009, p.208. The inscriptions are in an unidentified hand; they are not translated here.

  • Size: h 113.5 cm × w 65.5 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-5