Search

Panorama of Algoa Bay from its western shore

[In lower margin, hand G:]
X van dit punt is het gesigt genomen.

Ander Gesigt van Baay de la Goa van de westelyke zijde, van de hoogte, genomen.

R: J: Gordon. January 1778.

bij het wrak, in de duintjes, hadden de ongelukkige overblyvers der schipbreuk, in het sand soort van hutjes gemaakt, zynde na alle gedagten van honger gestorven. zynde er toen gene bewoonders. ek vond enige scheletten dewelke ik met myne hottentot, begroef. hier lagen de overblyfsels van een fraay uitgewerkt kasje van ivoor, als of het een ciborie van een roomsche kerk was geweest ook lagen er twe verroeste ankers en een stuk canon in het water, dewelke ik door het sterk slaan van het water, zynde het strand seer rotsig, niet herkennen kon. ook lagen er stukken swart ebbenhout.

[within image, hand G:]
oost ten noorden

caap des recifs
oost ten zuiden half zuid
X hier vond ik eenige stukken van een oud gebleven schip.
zuid oost

[In lower margin, hand G:]
X: This view was taken from this point.

Another view of Algoa Bay, from the western side, taken from a high point.

R.J. Gordon. January 1778.

At the wreck in the small dunes the unfortunate survivors of the shipwreck had made some kind of huts in the sand. They would appear to have died of starvation there being no inhabitants here then. I found some skeletons, which I with my Hottentot buried. The remains of a finely worked ivory box, as if it had been the ciborium of a Roman Catholic church, lay about, as well as two rusted anchors and a piece of cannon in the water which I could not identify due to the strong breaking of the water, the beach being very rocky. There were also some pieces of black ebony.

[within image, hand G:]
East by north

Cape Recife
East by south half south
X: Here I found some remains of an old ship.
Southeast

Object data

  • Place: Algoa Bay
  • Date: Probably 18th or 19th January 1778
  • Gordon mentions making drawings of the Algoa Bay coast on 18th January and 19th January 1778.

  • Size: h 29.8 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-42