Search

View of Saldanha Bay from the Witteklip

[Within lower margin, hand S3:]
Gesigt van de Saldanha, of tegenswoordig, Sardienje Baaij genaamt; genomen van de Witte Klip, leggende 2200 Roeden Rijnlands, benoorden deselve: op den 17 Augustus 1784. Colonel R:J: Gordon.

[referencing letters within the image:]
A. Witte Klip.
B. Nieuwe postberg in het Zuiden half oost.
C. Oude postberg.
D Schaapen Eijland.
E. Meeuwen Eijland.
F. Marcus Eijland.

G. Jutten Eijland
H. Brandings van Mallegasen Eijland
J. Hoedjes Baaij.
K. Kleijne Baviaans berg.
L. Deense Kerkhof.
M. Groote Baviaans of Saalberg.

[Within lower margin, hand S3:]
View of Saldanha Bay, currently called Sardientje Bay, taken from the Witteklip., located 2200 Rhineland roods north of the same. On 17 August, 1784. Colonel R:J: Gordon

[referencing letters within the image:]
A. Witteklip.
B. New Posberg in the south, half east.
C. Old Posberg
D Schaapen Island.
E. Meeuwen Island.
F. Marcus Island.

G. Jutten Island.
H. Surf of Mallegas Island.
J. Hoedjes Bay.
K. Little Baviaan-mountain.
L. Danish cemetary.
M. Large Baviaan- or Saal-mountain.

Object data