Search

Numida meleagris (Helmeted guineafowl)

[In lower margin, hand V:]
pintade

[In upper margin, hand G:]
wilde hoen ook tarantaals hoen aan de Caap genaamt. worden omtrent hondert uur van de Caap het eerst gevonden en zyn menigvuldig in de Camdebo onder Sn[eeuwbergen?] en verder in het land.

[lower margin:]
dit was een haan. de hen heeft de hoornachtige kam iets smaller, anders even als de haan.

den 24 oct: 1778 R:J:Gordon.

rynlands voeten duime
hoogte van de grond tot op de rug, midden 0 10
lengte van bek tot staart volgens kromte 1
lengte van de staert 0 7
lengte van de ene tip der vleugels tot de andere 2

[In lower margin, hand V:]
Guinea fowl.

[In upper margin, hand G:]
Wilde hen or Tarantaals hen, of the Cape. It begins to be found some 100 hours from the Cape and they are numerous in the Camdeboo under [the Sneeuwbergen] and further inland.

[lower margin:]
This was a cock. The hen has a smaller hornlike crest, otherwise it is like the cock.

24th of October 1778, R.J. Gordon.

Rhineland feet inches
height from the ground, to the middle of the back 0 10
length from beak to tail, following the curves 1
length of the tail 0 7
length from one tip of the wing to the other 2

Object data