Search

Telephorus zeylonus (Bokmakierie)

[Hand V:]
 pie grieche a plastron

[Hand G:]
sogenaamde elandsvogel het mannetje.

hantam den 30 dec 1778

[Hand V:]
Aproned shrike.

[Hand G:]
So-called elandsvogel, the male.

Hantam, 30 December 1778.

Object data