Search

View of Robben Island from the east, from a distance of about 225 metres from the bank

[In upper margin, hand S1:]
Gezigt van het Robben Eiland, van de Lands boots Ree; hebbende het Posthouders Huijs op de distantie van 60. Roeden in het westen, den 29. Julij 1777.

[In upper margin, hand G:]
R:J: Gordon.

[In upper margin, hand first secretary:]
Deese Ree is door den tijd veranderd, hebbende de Zuid Ooste wind gemaakt, dat men om de regte Anker Grond te hebben voor groote Scheepen, het Posthouders huijs in het West Zuid West half West, en het Vlagge mans huis in het Zuid West ten Zuiden moet brengen, een half mijl uijt de Wal, dan kan men op, tusschen de 13. en 15. Vademen Scoone Zand grond ankeren. dit Eiland is vier uuren gaans in den Omtrek, er Zijn tegenwoordig 26. man, onder een Sergeant, die posthouder is, in bezetting, ook nog 12. invaliden, er Zijn nu 130. gebannen, so voor een tijd als voor al hun Leeven, deselve vergaderen Schelpen en Klippen tot Kalkbranding, en Zagen steenen tot gebruik voor de Caab Er zijn 5. Indische Staats gevangenen, waaronder eenen Eugenius Manappo, koning geweest zijnde van Bolang en Magondo, deese werken niet, en gaan waar zij willen, wordende Schoon zij wijnig kostgeld krijgen, door den tegenwoordigen Posthouder Bernardie Seer wel onthaald, en logeeren apart. dus is Forsters observatie, in Zijne Reijs beschrijving van Captain Cook, injurieus en onwaar.

[from left to right, within the image:]
Vlaggemans huijsje, hiervan doed men Signalen aan de Caab, als er Scheepen in 't gesigt zijn, en steekt Vuuren op, als de Scheepen in zee er om schieten.

[referencing point x:]
X hier amuseerd sig de geweesen koning, met allerlij Soort van huijsjes voor Zig van klippen te bouwen, ook fortificaties na Zijne manier.

gevangen Logementen
wagt.
Landing plaats
Posthouders huijs.
Stenslagerij
Kerkhof.

Wooningen en Tuijnen van 12. gegageerde Soldaten, dewelke hier uit verkiesing woonen, men cultiveerd hier veel groente, reekenende men deselve beeter dan aan de Caab te zijn. bosje, ses voet hoog, het eenige hooge op het Eiland: Zijnde alles laage struiken en gras, het terrein gemengd, dog Sanderig met Klippen, vol quartels, die het gantsche Jaar blijven, Patrijsen, Swarte Slangen, Cameleons en hagedissen.

Compagnies Tuijn

Klippen, waarop het Schip Nieuw Rhoon in Maart 1776. gebleeven is.

Slaven Tuijnen.

[In upper margin, hand S1:]
View of the Robben Island from the anchorage of the boats from the land, showing the Post-holder’s house at the distance of 69 roods in the west. 29th July 1777.

[In upper margin, hand G:]
R.J. Gordon.

[In upper margin, hand first secretary:]
This anchorage varies with season, the south-east wind having necessitated that for the correct anchorage for large ships one must keep the Flagman’s house at south-west by south, half a mile out from the bank, and then one can anchor on clean sand between 13 and 15 fathoms deep. This island is four hours travel in circumference; there are presently 26 men in occupation, under a sergeant who is the Post-holder; also another 12 invalids. There are now 130 temporarily as well as permanently exiled persons, who gather shells and stones to be burnt for lime and saw stones for use in Cape town. There are 5 Indonesian state captive, among them a certain Eugenius Manappo who was king of Bolang and Magondo. These do not work, and go where they wish and are, although they get but little money to sustain themselves, well treated by the present Post-holder Berdardie Seer, and Forsters observation in his account of Captain Cook’s voyage is injurious and untrue.

[from left to right, within the image:]
Flagman’s cottage: from here it is signalled to Cape Town when ships come into view; and light fires when the ships sail past the island.

[referencing point x:]
Here the former king amused himself by building all sorts of little houses from stones, and also fortification is his fashion

Lodgings of prisoners
Guard
Landing place
Post-holders house
Stone-sawing place
Cemetery

Dwellings and gardens of 12 discharged soldiers who live here from choice. Many vegetables are grown here which are considered better than those at the cape.

Bush, six foot high, the only high one on the island, everything being scrub and grass; the terrain is mixed, yet sandy, with quails the stay the whole year, partridges, black-snakes, chameleons and lizards

Company’s Garden

Rocks, on which the ship Nieuw Rhoon ran aground in March 1776

Slaves’ gardens

Object data

  • Place: Robben Island
  • Date: 12 July 1777
  • The identical copy or version of this panorama in the Nationaal Archief, The Hague (4 Topo 15.120.B), with almost identical inscription, is probably that sent by Gordon to the griffier Fagel on 24th April 1779 to be presented to the Stadholder Willem V.

  • Size: h 28 cm × w 137 cm
  • Object nummer: RP-T-1914-17-23