Search

Pedetes cafer (South African springhare)

[In lower margin, hand G:]
Springhaas of gerbo van de Camdebo etende vertoont den 22 oct 1778

de plaats van de beer legt op 32 gr - 6 m zuider breete omtrent 6 gr: oost van de caap

sy leven in de grond als de konynen en doen veel schade aan het koorn. houdende meest langs de riviertjes.

rynl voeten duimen.
lengte van snuit tot staart 1
der staart 1
der voorpoten 0
agterpoten tot de hiel
tot de knie
der oren
van den elleboog tot het lyf 0
omtrek agter de voorpoten 1 0
voor de agterpoten 1

vyf klaauwen voor vyf agter. en tanden van haas of conyn geslagt.

[In lower margin, hand G:]
Springhare or gerbo from the Camdebo shown eating, 22 Oct 1778.

The farm of De Beer lies 32 degrees 6 minutes south, about 6 degrees east of the Cape.

They live in holes like rabbits and do much damage to corn. It is usually found along rivers.

Rhineland feet inches
length from nose to tail 1
--- of the tail 1
--- of the front legs 0
--- hind legs to the heel
--- to the knee
--- to the ears
--- from the elbow to the body 0
circumference behind the hind legs 1 0
--- in fornt of the hind legs 1

It has 5 claws in front, 5 behind, and teeth like a hare or rabbit.

Object data